LÄGENHETER
När Bygg AB äger 8 st lägenheter med servicehus som är uppfördes 1991, belägna i Lau socken på sydöstra Gotland, centralt bredvid gamla skolan och kyrkan. Vid intresse av boende i dessa kontakta oss.

2 r.o.k62 kvm3960:-/månTerass
2 r.o.k74 kvm4715:-/månTerass + tvättmaskin
3 r.o.k85 kvm5465:-/månTerass + tvättmaskin

TOMTER
Nedan ser ni vårt bestånd av tomter, samtliga tomter är skogstomter.

Alskog Guffride 1:30 3699kvm
Fröjel Sigdarve 1:15 1744kvm
Fröjel Sigdarve 1:16 1694kvm
Fröjel Sigdarve 1:17 1775kvm
Fröjel Sigdarve 1:18 2581kvm
Fröjel Sigdarve 1:19 2841kvm
Burs Bondarve 1:25 1434kvm SÅLD
Burs Bondarve 1:26 1487kvm SÅLD
Eskelhem Alvena 1:24 2113kvm SÅLD 
EskelhemAlvena 1:25 1792kvm SÅLD
EskelhemAlvena 1:26 1419kvm SÅLD
EskelhemAlvena 1:27 1459kvm SÅLD

När Bygg AB - När Hallute 167 - 623 48 Stånga - Tel: 0498-492300 - E-post: info@narbygg.se